Аллах није задовољан да му се приликом обожавања придружи било ко, ни Мелек ни Посланик, нити било који човјек. Значи Нико. Само се Аллах може обожавати.