Ко ти је Господар?

Мој Господар је Аллах који ме је одгојио, упутио и ја само Аллаха обожавам. Све је створени свијет од Аллаха а и ја сам дио тога свијета. 

Господара сам спознао путем знакова и створења. Аллахово је и сунце и мјесец и ноћ и дан и само Аллах влада и управља. И само се Аллаху клањајте кроз шест дана је створио небеса и земљу. Аллах спушта кишу са неба па ничу биљке којима се хранимо. 

Ибн Кесир каже: Онај који је створио сва ова створења (појаве) заслужује да му се робује.

Ове врсте ибадета се Аллаху чини:

Ислам, иман, ихсан, дова, страх, нада, ослањање, жеља, страхопоштовање, скрушеност, бојазност, покајничко враћање Аллаху, тражење помоћи и тражење заштите и тражење спаса, клање курбана, завјет и други видови ибадета које је Аллах прописао.